geen

De Zeeuwse Erftrofee in een nieuwe formule

Waarom een “nieuwe formule” zou je je kunnen afvragen.

De oorspronkelijke Zeeuwse Erf(goed)trofee was net als nu ook een samenwerkingsverband van de Boerderijenstichting Zeeland met de Stichting Landschapsbeheer Zeeland en de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie. Maar de trofee werd toegekend aan een erf en dat moest voldoen aan de criteria van alle drie de deelnemende organisaties! Dat betekende dat de winnaar een mooie Zeeuwse boerderij moest zijn, waar gewerkt werd met respect voor de natuur, en die ook nog eens agrarisch actief moest zijn.

Na een oproep om zich kandidaat te stellen werd dan een winnaar uitverkozen door een jury.

Dit systeem leverde ook “verliezers” op, die vaak geen trek meer hadden om een volgende keer nog eens mee te doen. Daarnaast kon maar een beperkt aantal boerderijen voldoen aan de breed gestelde criteria, waardoor er een aantal voor de BSZ bijzondere waardevolle boerderijen uit de boot viel.

De oude Erfgoedprijs raakte hierdoor min of meer in een impasse.

Wat is nu de nieuwe aanpak?

De erfgoedprijs “nieuwe stijl” (de Erftrofee) wordt toegekend door één van de drie samenwerkende partijen! Die legt daarbij zijn eigen criteria aan! (Geen “kip op drie poten”.)  Door de prijs afwisselend door één van de drie organisaties te laten toekennen wordt elk van de drie organisaties, met zijn eigen doelgroep, op zijn beurt bediend. Dit jaar was het dus de BSZ, volgend jaar de SLZ en in 2020 mag de ZLTO een Erfgoedprijs toekennen.

Nieuw is ook dat we de prijs niet meer toekennen aan een erf, maar aan een persoon.

Dat is veel leuker om te doen, dan een prijs toekennen aan een erf. Want een erf, hoe mooi ook, heeft geen gevoel, mensen wel. Bovendien, en dat is misschien wel de belangrijkste verandering, belonen we met de Erftrofee “nieuwe stijl” mensen die een bijzondere prestatie geleverd hebben. Dat is heel  anders dan in het verleden, toen het bezit van een bijzonder erf al voldoende was om de trofee te kunnen winnen.

Bovendien blijkt het een stuk eenvoudiger om een winnaar te kiezen uit je eigen achterban dan uit die van de drie organisaties gezamenlijk!

Beschrijving Erftrofee door de kunstenaar Ronny Ivens.

 

Reacties zijn gesloten