Werkzaamheden en activiteiten 2024

Vervolg project Boerderijenregisseur

Het eerste project van de Boerderijenregisseur Levien de Putter is in juli 2023 succesvol afgerond. Aan 13 eigenaren is een uitgebreid advies gegeven voor het duurzame behoud en exploitatie van hun agrarisch erfgoed. In 2024 is gepland een vervolgproject Boerderijenregisseur op te starten, met een nog breder team van architecten en andere adviseurs.

Meewerken behoud agrarisch erfgoed

Afgelopen jaar zagen we het verval van ons agrarisch erfgoed snel toenemen. Eigenaren lopen tegen problemen aan waarbij helaas maar al te vaak besloten wordt tot sloop. Als BSZ begrijpen we dit maar we zouden graag dit tij helpen te keren.
BSZ wil daarom in overleg met de provincie Zeeland bewerkstelligen dat gemeenten een visie opstellen voor het agrarisch erfgoed.
Ook willen we dat eigenaren makkelijker hun weg kunnen vinden in de vele regelingen waar men mee te maken krijgt als het gaat om behoud en herbestemming. Graag zouden we zien dat er een zogenaamd erfgoedloket tot stand komt waar alle eigenaren met vragen terecht kunnen.

In 2024 willen we ook richting eigenaren van agrarisch erfgoed uitdragen dat een instandhoudingsplan voor korte en lange termijn nodig is voordat het verval van gebouwen is ingetreden.

Actie nemen op Meldingen

Ongewenste ontwikkelingen worden opgepakt wanneer we deze zelf constateren of deze binnenkomen via het meldpunt van Erfgoed Zeeland. Op het meldpunt komen jaarlijks ook tientallen vragen binnen waar de kennis van de BSZ gevraagd wordt op het gebied van subsidies, ruimtelijke ordening en de inrichting van streekeigen erven. Daarnaast weten eigenaren de BSZ hier te vinden voor ‘vraag en aanbod’: mensen die iets zoeken of iets in de aanbieding hebben zoals muurankers, gevelstenen etc. Alle binnenkomende zaken worden opgepakt.

Werkzaamheden binnen de Zeeuwse Erfgoed Coöperatie en Agrarisch Erfgoed Nederland.

Deelgenomen wordt aan de coöperatie om hierdoor sterker op te kunnen treden voor het behoud van ons agrarisch erfgoed.

Presentatie op maat over Zeeuwse Boerderijen

Het is de bedoeling deze presentatie minimaal eenmaal per jaar te verzorgen, bij voorkeur in combinatie met een tuin- of kwekerijbezoek

Activiteit samen met Stichting Historische gewassen en Stichting Het Werkend Trekpaard

In 2024 zal een activiteiten georganiseerd worden waarbij de BSZ zich aan het publiek presenteert, samen met de Stichting Historische Gewassen (Natuurlijk) Zeeuws en Stichting Het Werkend Trekpaard. Het plan is om deze activiteit bij een werkende molen te houden.

Erftrofee

Samen met St. Landschapsbeheer Zeeland en ZLTO wordt elk jaar een Erftrofee uitgereikt. In 2023 heeft de BSZ deze uitgereikt aan de eigenaren van Hof Olmenstein te Kloetinge. In 2024 en 2025 stellen SLZ en ZLTO op hun beurt weer een erf of bedrijf  kandidaat.

Regiovertegenwoordiging optimaal houden

De regio West Zeeuws-Vlaanderen wordt op dit moment vertegenwoordigt door dhr. Martin Dekker. We zoeken echter nog een extra regiovertegenwoordiger voor dit gebied. Ook voor de regio Schouwen-Duiveland zijn we op zoek naar een regiovertegenwoordiger.

Public relations (PR) optimaliseren

In 2023 zijn de belangrijkste zaken die de BSZ op PR-gebied heeft gedaan:

 • Organiseren van de Top Agrarisch Erfgoed, in samenwerking met de Provincie Zeeland, Erfgoed Zeeland en de loods herbestemming monumenten. Bekendheid door o.a. artikel in de PZC over het project Boerderijenregisseur.
 • Verzorgen van lezingen of rondleidingen: lezing voor de Heemkundige Kring, excursie voor de Lions Club in Borsele en presentatie bij Landbouwvereniging in Schore.
 • Donateursexcursie
 • Informatie verzorgen voor onze donateurs
 • Uitreiking Erftrofee
 • Aanwezigheid bij evenementen: SLZ-jubileum, Oogstdag Vrouwenpolder, Boerenerf fair Zaamslag
 • De website, facebook en Instagram actueel gehouden
 • Artikel in het ZVA

Omdat we vanaf 2022 geen vaste jaarlijkse subsidie meer krijgen van de provincie zijn we sterk afhankelijk geworden van samenwerking met andere Erfgoedorganisaties. Alleen bij het uitvoeren van gezamenlijke projecten wordt nog subsidie door de provincie verleend. Andere inkomsten komen uit de projecten van de boerderijregisseur, subsidies van instellingen b.v. het Cultuurfonds, donateursbijdragen en giften.

De doelen op pr-gebied zijn meer naamsbekendheid voor de BSZ en mede door een goede PR extra inkomsten te kunnen verwerven. Dit alles uiteraard om de doelstellingen van de BSZ te kunnen blijven uitvoeren.

 

Concrete doelstellingen PR

 • Minstens één activiteit voor een breed publiek, dit kan zijn b.v. een symposium of dag georganiseerd door alleen de BSZ of in samenwerking met andere erfgoedorganisatie.
 • Inkomsten uit donateurs vergroten: bijdrage handhaven op € 25. Bestaande donateurs weten te behouden en nieuwe werven. Streven aantal donateurs eind 2024 naar de 100.
 • De website, facebook en Instagram op elk moment van de relevante informatie voorzien, actueel houden en visueel aantrekkelijk maken.  Website vernieuwen.
 • Naamsbekendheid BSZ vergroten b.v. door jaarlijks een artikel in een plaatselijk blad
Activiteit (voorlopig) Wanneer
Donateursexcursie 24 mei
Presentatie Zeeuwse boerderijen en boerderijtuinen
Activiteit samen met Stichting Historische gewassen en Stichting het Werkend Trekpaard Augustus

Archief