Boerderijen zijn de parels in het Zeeuwse landschap. Blijven ze bestaan?


Boerderijenregisseur

Onze Boerderijregisseur geeft voor eigenaren van cultuurhistorisch waardevolle boerderijen adviezen (eerste is gratis) bij het maken van plannen voor behoud en doorontwikkeling.

Wat doen wij?

We wisselen kennis uit door middel van cursussen, bijeenkomsten en publicaties. We bemiddelen bij het aanvragen van subsidies en bij het plannen van projecten.

Donateur worden

Donateurs zijn heel belangrijk voor ons om onze doelstellingen te kunnen realiseren! Voor donateurs organiseren we jaarlijks een excursie langs interessante cultuurhistorische erven.

"De Zeeuwse Boerderij is een onmisbaar element in het landschap. Het is hoe wij onze omgeving kennen en vertrouwd mee zijn geraakt.

Het laatste nieuws