Oorsprong boerderijenstichting

De Boerderijenstichting Zeeland is opgericht in 1985.

In de beginjaren werd onder meer gewerkt werd aan een eerste inventarisatie van historisch interessante boerderijen in Zeeland.

Na de eerste jaren volgde een wat mindere periode, veroorzaakt door het feit dat actieve bestuursleden wegvielen.

Intern werd volop gesproken over waar de stichting zich op moest richten. Zeker de mate van bescherming van historisch waardevolle boerderijen die nog in landbouwkundig gebruik waren speelde een rol in deze discussie. In 2024 komen we dit punt trouwens nog wel eens tegen!

 

In 1999 kwam er een herstart onder impuls van Gerard Smallegange en Frans Rothuizen. Zij zetten toen de schouders eronder, en sindsdien is de stichting onafgebroken actief geweest. Afhankelijk van de interesse en mogelijkheden van de diverse bestuursleden richtten de activiteiten zich sindsdien soms wat meer op politieke beïnvloeding, soms wat meer op kennisverspreiding, en soms op directe ondersteuning van eigenaren. Gerard Smallegange bijvoorbeeld had veel contacten bij politici, het ambtenarenapparaat en bij planologische instanties. Dat resulteerde in meer aandacht voor, en herbestemmingsmogelijkheden van de oude, karakteristieke boerenschuren.

Door ruime herbestemmingsmogelijkheden vanuit de overheid is het nu aantrekkelijker voor boeren om ze te laten staan. Ze zijn, zoals we allemaal weten, bijvoorbeeld prima geschikt voor recreatie, een zorgboerderij of landwinkel of verbouwd tot appartementen. Zolang de buitenzijde maar intact blijft.

We hebben nu een bestuur van 5 personen, 10 vertegenwoordigers uit alle regio’s en 7 adviseurs/ondersteuners.

We hopen dat de BSZ nog vele jaren zal blijven bestaan want de mooie historische boerderijen in Zeeland verdienen dat!