Publicaties

Rinus Sinke (Uitgeverij van Velzen Krabbendijke)

 

 

 

‘Boerderijen met hun bewoners in Oost Zuid-Beveland’. Deel 1, 2 en 3

Gerard Smallegange (Uitgeverij ‘De Koperen Tuin’ in Goes)

‘Op ’t Hof” 2001, ISBN 90-76815-06-2

‘Rond ’t Hof” 2003,  ISBN 90-76815-16-X

‘Leven op ’t Hof’ 2005, ISBN 90-72138-00-7

‘Land- en Zeezicht, boerderijnamen in Zeeland’

P.J. van Cruyningen (uitgeverij Matrijs)

 

 

 

 

‘Schone welbetimmerde hofsteden, Boerderijbouw in  Zeeland’ ISBN 90-5345-220-6

 Johan den Hollander en Ruud Murk (uitgeverij St42)

 

 

 

“De Walcherse noodboerderijen en gedenkstenen in wederopbouwboerderijen”

Als we niks doen zijn straks alle naoorlogse noodboerderijtjes op Walcheren verdwenen. Een nieuw boek pleit voor behoud.

Johan den Hollander en Ruud Murk maakten tot nu naam in de kringen van het bunkerbehoud. Zo werkten ze mee aan een boek over de ‘Hollandstellung’, de bunkerlinie die tijdens de Eerste Wereldoorlog tussen het Zwin en Antwerpen werd gebouwd. Nu stappen ze uit de militaire sferen met hun uitgave De Walcherse noodboerderijen en gedenkstenen in wederopbouwboerderijen.

Uitgeverij St42, 160 pagina’s, met foto’s, kaarten en plattegronden, 24,95 euro.

A.S. Flikweert

 

 

 

Vierhonderd jaar boerderijen in Nieuwerkerk en Ouwerkerk

Verkrijgbaar in beperkte oplage bij boekhandel De Kanselier, Burgemeester Van Veenstraat 7 te Nieuwerkerk. (0111-641121)
Prijs € 34,95

Van herbestemming naar hergebruik

 

Peter Bouwman, Gerard Hendrix, Piet den Hertog, Machteld Linssen,
Hans Renes, Judith Toebast, Ineke de Visser, Ewoud van Arkel (reportages)

Resultaten van het Jaar van de Boerderij 2013

Wageningen 2013, Uitgeverij Blauwdruk i.s.m. de Stichting Agrarisch Erfgoed Nederland
ISBN 978-90-75271-68-3
72 pagina’s            € 14.90
Full colour, paperback 

 In de loop van jaren zijn bijna ongemerkt grote aantallen boerderijen, schuren, hooibergen, bakhuisjes en traditionele erven verdwenen. Ook is er nieuw gebouwd, soms in vervangende stijl, vaker echter op een manier die geen rekening houdt met de omgeving. Een drijfveer is de economische noodzaak voor agrarische bedrijven om te groeien. Het bijbehorende proces van schaalvergroting leidt echter ook tot toenemende leegstand, verkrotting en uiteindelijk afbraak van overbodig geworden boerderijen en schuren. Dit boek gaat over de gevolgen van de bouw- en afbraakwoede in de afgelopen decennia in het buitengebied. En vooral ook over wat er aan te doen is.

Nieuwe energie van oude daken

 

 

Artikel over zonnepanelen op en rond historische gebouwen op pagina 10 van 

Tijdschrift van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 3 2014

Brandpreventie Historische Boerderijen

 

 

Een brochure over brandpreventie is te downloaden via: Brandpreventie voor historische boerderijen