Wat doen we om onze doelstellingen te bereiken?

We wisselen kennis uit door middel van cursussen, bijeenkomsten en publicaties. We adviseren bij het aanvragen van subsidies en bij het plannen van projecten. Onze Boerderijregisseur geeft voor eigenaren van cultuurhistorisch waardevolle boerderijen adviezen (eerste is gratis) bij het maken van plannen voor behoud en doorontwikkeling. Ongewenste ontwikkelingen kunnen worden gemeld bij Erfgoed Zeeland. Wij pakken deze verder op. Voor donateurs organiseren we jaarlijks een excursie langs interessante cultuurhistorische erven.

 

We werken samen met Stichting Landschaps-beheer Zeeland (SLZ) en de Zeeuwse Land-en Tuinbouw Organisatie (ZLTO), voor de jaarlijkse uitreiking van de Zeeuwse erftrofee. Beeldmateriaal van Zeeuwse boerderijen digitaliseren we om dit voor de toekomst te behouden en toegankelijker te maken. Regio overstijgende zaken regelen we binnen Agrarisch Erfgoed Nederland (AEN).

Donateurs zijn heel belangrijk voor ons om onze doelstellingen te kunnen realiseren!

De Boerderijenstichting Zeeland kan eigenaren en bewoners van boerderijen voorlichting geven over het verkrijgen van subsidie. Ook is het mogelijk om een plankostenberekening te laten maken voor onderhoud of restauratie van gebouwen en erf.

Zelf voert de Boerderijenstichting geen plannen uit, maar verwijst naar architecten en aannemers die eerder blijk gegeven hebben van hun vakbekwaamheid. Via lezingen, bijeenkomsten, projecten, voorlichting en publicaties wil de Boerderijenstichting streven naar meer bewustzijn van de culturele waarden van dit erfgoed.

 

Door het werken met regionale bestuursleden blijft de Boerderijenstichting op de hoogte van de ontwikkelingen in de hele provincie. De regionale bestuursleden zijn aanspreekbaar in het betreffende gebied. Verder beschikt de Boerderijenstichting over een aantal adviseurs, waaronder een bouwkundig adviseur waarop voor een eerste oriënterende bespreking een beroep gedaan kan worden.