Boerderijenregisseur

Eigenaren van cultuurhistorisch waardevolle boerderijen in Zeeland die van provinciaal belang zijn kunnen gebruik maken van de diensten van een Boerderijenregisseur.

De boerderijenregisseur is bereikbaar via: boerderijenregisseur@gmail.com

Deze boerderijenregisseur, is ondergebracht bij de Boerderijenstichting Zeeland (BSZ) en kan eigenaren bijstaan bij het maken van plannen voor behoud en doorontwikkeling van hun historische boerderij. Het advies en de ondersteuning kunnen divers van aard zijn, zoals het nagaan van financiële regelingen, het ondersteunen van de eigenaar bij de ruimtelijke planvorming en het opzetten van een exploitatiemodel voor een of meerdere erfonderdelen.

Voorwaarden voor deelname zijn onder andere dat de boerderij geplaatst is op de lijst van cultuurhistorisch waardevolle boerderijen van provinciaal belang en dat de planvorming een complex vraagstuk inhoudt. Het project, met in eerste instantie een looptijd van twee jaar, wordt gesubsidieerd door de Provincie Zeeland.

In onderstaande lijsten staan per gemeente de Top-erven van Zeeland die voldoen aan de criteria: