Top Agrarisch Erfgoed

Gepubliceerd op 8 oktober 2023 om 16:08

Samenwerking van de Boerderijenstichting, Provincie Zeeland, Erfgoed Zeeland en de Loods Herbestemming Monumenten

 

Begin dit jaar had de BSZ het plan een symposium te organiseren voor bestuurders in de zorg, wethouders en donateurs over het herbestemmen van agrarisch erfgoed tot zorgwoning.

Ongeveer dezelfde tijd werd echter ook het regisseursproject 2020-’22  van de Boerderijenregisseur Levien de Putter afgerond en wilden we de resultaten hiervan aan een breed publiek bekend maken.

Alles overwegend wilden we ook in gesprek gaan met ambtenaren en bestuurders om samen na te denken over de toekomst van het platteland.

Dit alles resulteerde uiteindelijk in een samenwerking van de Boerderijenstichting, Provincie Zeeland, Erfgoed Zeeland en de Loods Herbestemming Monumenten Elza van Liere met als doel het organiseren van een uitgebreid symposium over de toekomst van het agrarisch erfgoed in Zeeland.

 

Op 9 oktober waren voornoemde partijen dan ook blij het Overleg TOP Agrarisch Erfgoed op ’t Hof De Dierik in Oudelande te kunnen realiseren.

Het doel van de bijeenkomst was  de bewustwording voor het Agrarisch Erfgoed te vergroten bij zowel eigenaren als bestuurders. Ook wilden we komen tot een overzicht van de kansen en belemmeringen voor herbestemming.

In het ochtendprogramma kwamen verschillende sprekers aan bod, over o.a. de beleidsmaatregelen die er nu zijn om de herontwikkeling en het onderhoud te stimuleren.

Zo werd uitleg gegeven door de voorzitter van het Boerderijenfonds en deelde Levien de Putter zijn ervaringen als Boerderijenregisseur, dit ondersteund met pakkende voorbeelden en casussen.

 

Tussendoor werden fragmenten getoond van Zorg voor Doy, een documentaire over erfgoed en mantelzorg. Aan de hand van deze fragmenten werden stellingen besproken met vertegenwoordigers van Agrarisch Erfgoed Nederland, Boerderijenfonds, Stichting Landschapsbeheer Zeeland, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Hans Smeenk.

Hans is eigenaar van De Grote Muiterij op Tholen en sinds dit jaar ook adviseur van de BSZ.

 

In de middag konden alle aanwezigen met elkaar in gesprek gaan over herbestemming middels een werktafelestafette. Alle zorgen, kansen en wensen die tijdens de tafelgesprekken naar voren kwamen zijn genoteerd. In  december zijn de uitkomsten verder besproken en in januari 2024 gaat een stappenplan opgesteld worden waarin Provincie, Erfgoed Zeeland en de gemeentes een rol zullen spelen. Dit loopt via de Loods Herbestemming Monumenten.

 

Het Cultuurfonds droeg bij met subsidie voor de dag.