Erftrofee 2018

Gepubliceerd op 15 november 2018 om 15:44

 Boerderij d'Inlaeghe van Arianne Koster en Dick Schipper in Waterlandkerkje heeft de Zeeuwse Erftrofee 2018 gewonnen. 

Het accent van de prijs ligt dit jaar op Zeeuwse boerenerven met kenmerkende landschapselementen. De trofee is een pluim op de hoed van diegenen die hun best doen een cultuurhistorisch erf te combineren met bijvoorbeeld laanbomen, een karakteristieke hoogstamboomgaard, omringende beplanting of houtrillen die passanten een stukje van de Zeeuwse historie laten herbeleven. Het vraagt  veel tijd en geld zo’n erf te onderhouden.

De woning, gebouwd volgens de gevelsteen in 1933, met schuur en bijgebouwen ligt in een oude inlaag. Ingeklemd of misschien is het beter om te zeggen beschermd, door de Liniedijk enerzijds en een oude zeedijk anderzijds. Naast de biodiversiteit vormt dit boerenerf een waardevol cultuurhistorisch element in het landschap. Het erf wordt grotendeels omgeven door verschillende boomsoorten, waarbij de vorige jaar gekandelaberde oude populieren langs de oprit opvallend zijn. De eigenaren hebben deze methode toegepast om de veiligheid voor de omgeving te waarborgen, maar toch niet te hoeven kappen, want ze wilden de bomen die voor het erf zo kenmerkend zijn, niet kwijt. 

Tegen de glooiing van de oude zeedijk staat een oude, reusachtige walnotenboom met een nestkast voor de steenuil. De unieke boom biedt een schaduwrijke plek aan de schapen in de schapenweide. Via een weilandje achter de oude wagenschuur kom je op een soort “stilte pad” wat langs de oude zeedijk naar een tweehonderdjarige zwarte populier leidt. Deze diende in het verleden zeer waarschijnlijk als grensboom. Het opvallende aan de waardevolle boom is dat  hij vroeger is geknot en nu een hele dikke stam heeft, die zelfs van binnen deels hol is.

Uniek

De boerderij van Koster en Schipper is als winnaar uit de bus gekomen. Het huis dateert uit 1933, de wagenschuur is veel ouder. De boerderij staat bekend onder de naam d'Inlaeghe, al wordt tegenwoordig ook vaak de naam Klein Brabant gebruikt, naar het adres van de hoeve. Het erf is onder meer uniek vanwege enkele bomen die al honderden jaren oud zijn, een oude walnoot met steenuilkast, knotwilgen en meidoornstruiken. In het weiland zijn drinkputten voor amfibieën en aan bijen en vlinders is gedacht door bloemenranden en potten met verschillende kruiden. Ook is er een bloemrijke tuin en een hoogstamfruitboomgaard. 

,,We zijn erg verrast", zegt Schipper. ,,Wij hechten eraan om alles zo origineel mogelijk te laten. Dat kost veel tijd en moeite, maar het resultaat is zichtbaar." Gedeputeerde Carla Schönknecht verrichtte op het erf de uitreiking. De prijs bestaat uit een schildje en een kunstwerk.