geen

Johanna van Embden-Butler Fonds

 

De Boerderijen Stichting Zeeland (BSZ) ontving eind 2016 een gift van € 10.000 uit de nalatenschap van mevrouw van Embden. Het bestuur van de BSZ heeft naar aanleiding daarvan besloten om een fonds in te stellen waarin deze gift opgenomen wordt. Uit de eigen reserve projecten is daar € 5.000 aan toegevoegd, zodat het startkapitaal van het fonds € 15.000 bedraagt.

NAAM FONDS:        Johanna van Embden-Butler Fonds

DOELSTELLING FONDS:

Het leveren van bijdragen aan eigenaren die een bijzondere inspanning leveren om agrarisch erfgoed in stand te houden.

INGESTELD DOOR:

Bestuur Boerderijenstichting Zeeland

INGESTELD PER:    1 januari 2017

FINANCIEEL

Toevoegingen kunnen gedaan worden door BSZ of door derden (via BSZ).

Het bestuur van BSZ beslist over toevoegingen en onttrekkingen aan het fonds.

Het fonds maakt deel uit van de financiële administratie van de BSZ.

WIE NEEMT BESLUITEN

Alle besluiten omtrent het fonds worden genomen door het bestuur van BSZ.

 

Vastgesteld in bestuursvergadering BSZ 19 september 2017.

 

Reacties zijn gesloten