geen

Krachten bundelen

Op 21 juni 2017 organiseerde SCEZ in samenwerking met diverse Zeeuwse Erfgoedorganisaties een Contactdag Erfgoed en Ruimte. Jolanda Polderdijk, bestuurslid voor Walcheren en verantwoordelijk voor communicatie doet verslag. Op 3 juni 2016 werd door Provinciale Staten van Zeeland de kadernota Provinciaal Cultuurbeleid 2017-2020 vastgesteld. In deze nota valt op blz. 10 te lezen: “Vrijwilligers cultureel…
Lees verder

Inventarisatie van historische boerderijen in Zeealnd

Inventarisatie van historische boerderijen in Zeealnd

In  april 2016 zijn Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ) en Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) gestart met het project ‘Inventarisatie cultuurhistorisch waardevolle boerderijen van provinciaal belang’. De werkzaamheden, die worden uitgevoerd in opdracht van de Provincie Zeeland, zullen over een periode van twee jaar uitgespreid worden en betreft het inventariseren van ruim vierhonderd boerderijcomplexen met hoge…
Lees verder

Land en zeezicht

Verslag donateursexcursie 2017

  Ook dit jaar was er weer veel animo voor deze activiteit. Met een volle bus en een volgauto werd een mooie route gereden door Noord-Beveland. Eerst was er een hartelijke ontvangst in de schuur van Land- en Zeezicht van de familie de Koning in Kamperland. Kees de Koning wist ons te boeien met een…
Lees verder

Foto bij Verhalen Zeeland

Verhalen vertellen in Zeeland

Hoe kunnen de boerderijstichtingen het belang van agrarisch erfgoed behartigen bij grotere gebiedsontwikkelingen? Deze vraag wordt alleen maar prangender omdat het landelijk gebied een grote verbouwing staat te wachten – vanwege energietransitie, klimaatverandering, verduurzaming, digitalisering, vergrijzing – die miljardeninvesteringen meebrengt, terwijl het redden van erfgoed vooral gaat om ‘kleine verhalen’ van objecten, lokale eigenheid, verbindingen…
Lees verder

Strategie ter voorkoming van leegstand agrarisch erfgoed

Strategie ter voorkoming van leegstand agrarisch erfgoed

Hoe komt het dat functieverlies bij historisch waardevolle boerderijen zo vaak tot sloop leidt? Heeft het soms te maken met de Nederlandse ‘opgeruimd staat netjes-mentaliteit’? Renate Pekaar onderzocht de consequenties van leegstand en komt tot een nieuwe strategie. Renate Pekaar (1975) werkt als adviseur bouwkunde bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Zij adviseert eigenaren,…
Lees verder

Cursus Boerderijen 2017

Cursus Boerderijen in Zeeland

Deze cursus was bedoeld voor iedereen die meer wil weten over de Zeeuwse boerderijen, het erf, de cultuurhistorie en de aanwezige natuur. Functie, inrichting en onderhoud van zowel gebouwen als erf zijn aan bod gekomen. De cursus kenmerkte zich door de ongedwongen sfeer met een hoog educatief karakter. Een recensie vindt u in het volgende…
Lees verder

Boerderijenstichting Zeeland zoekt secretaris

Vanwege het vertrek van de huidige secretaris is de Boerderijenstichting Zeeland (BSZ) op zoek naar een nieuwe secretaris (m/v). Het bestuur van de BSZ bestaat voor 100% uit vrijwilligers met enige facilitaire ondersteuning door de SCEZ. Voorts wordt het bestuur bijgestaan door een aantal adviseurs zowel op het gebied van bouwkunde als breder bestuurlijk. Het…
Lees verder