geen

Van Spaanse Zee tot Keulse Putten

Van Spaanse Zee tot Keulse Putten

Op 3 november j.l. vond de boekpresentatie plaats van het boek “Van Spaanse Zee tot Keulse Putten”. Het fraaie boekwerk is samengesteld door André Flikweert en beschrijft uitvoerig de geschiedenis van de polder Vierbannen en omliggende polders bij de dorpen Nieuwerkerk en Ouwerkerk. Met name boerderijen en bewoners van voor de ramp in 1953 worden…
Lees verder

Kraaghoeve

Open dag op de Kraaghoeve in Terneuzen

Op 16 september 2017 wordt het equicentrum De Kraaghoeve geopend door burgemeester J.A.H. Lonink. Ter gelegenheid hiervan is er een open dag op dit nieuwe centrum voor dagbesteding van De Zeeuwse Gronden. De monumentale grote schuur van de boerderij van de familie Dieleman aan de Kraagdijk in Terneuzen is onlangs verbouwd en is een mooi…
Lees verder

De verhalen achter de boerderijen

De verhalen achter de boerderijen

Op 13 september 2017 vertelt Gerard Smallegange, bestuurslid van de Stichting Boerderijen Zeeland, over de schilderijen van Walcherse boerderijen van de schilder Cees van der Burght die deze zomer geëxposeerd worden in de Dorpskerk in Aagtekerke. Het programma begint om 19.30 u. in de Dorpskerk, Dorpsplein 4 in Aagtekerke. De toegang is vrij. Er is…
Lees verder

Tentoonstelling schilderijen Kees van de Burght

Tentoonstelling schilderijen Kees van de Burght

In 2015 heeft de Walcherse schilder Kees van de Burght zijn schilderijen van Walcherse hoeven geschonken aan Boerderijenstichting Zeeland. De stichting heeft die schenking zeer dankbaar aanvaard. De schilderijen hangen tot Monumentendag – 2e zaterdag september 2017– in de PKN kerk in Aagtekerke. Deze is te vinden op het Dorpsplein nummer 4 De kerk is…
Lees verder

Krachten bundelen

Op 21 juni 2017 organiseerde SCEZ in samenwerking met diverse Zeeuwse Erfgoedorganisaties een Contactdag Erfgoed en Ruimte. Jolanda Polderdijk, bestuurslid voor Walcheren en verantwoordelijk voor communicatie doet verslag. Op 3 juni 2016 werd door Provinciale Staten van Zeeland de kadernota Provinciaal Cultuurbeleid 2017-2020 vastgesteld. In deze nota valt op blz. 10 te lezen: “Vrijwilligers cultureel…
Lees verder

Inventarisatie van historische boerderijen in Zeealnd

Inventarisatie van historische boerderijen in Zeealnd

In  april 2016 zijn Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ) en Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) gestart met het project ‘Inventarisatie cultuurhistorisch waardevolle boerderijen van provinciaal belang’. De werkzaamheden, die worden uitgevoerd in opdracht van de Provincie Zeeland, zullen over een periode van twee jaar uitgespreid worden en betreft het inventariseren van ruim vierhonderd boerderijcomplexen met hoge…
Lees verder

Land en zeezicht

Verslag donateursexcursie 2017

  Ook dit jaar was er weer veel animo voor deze activiteit. Met een volle bus en een volgauto werd een mooie route gereden door Noord-Beveland. Eerst was er een hartelijke ontvangst in de schuur van Land- en Zeezicht van de familie de Koning in Kamperland. Kees de Koning wist ons te boeien met een…
Lees verder

Foto bij Verhalen Zeeland

Verhalen vertellen in Zeeland

Hoe kunnen de boerderijstichtingen het belang van agrarisch erfgoed behartigen bij grotere gebiedsontwikkelingen? Deze vraag wordt alleen maar prangender omdat het landelijk gebied een grote verbouwing staat te wachten – vanwege energietransitie, klimaatverandering, verduurzaming, digitalisering, vergrijzing – die miljardeninvesteringen meebrengt, terwijl het redden van erfgoed vooral gaat om ‘kleine verhalen’ van objecten, lokale eigenheid, verbindingen…
Lees verder