geen

’t Hof gemaakt

Een 13-delige televisieserie over hergebruik van de Zeeuwse hoeve

    Foto 't HofOmroep Zld logoBSZ logo

                Logo BSZLogo BSZLogo BSZ                                  

Inleiding

2013 is uitgeroepen tot het Jaar van de Boerderij. Gelet op het belang van boerderijen in de regio is deze uitverkiezing voor Omroep Zeeland aanleiding om in samenwerking met de Boerderijenstichting Zeeland een televisieserie te ontwikkelen waarin hergebruik van de Zeeuwse hoeve centraal staat.

De provincie Zeeland telt vele boerderijen en dat maakt dat ze sterk bepalend zijn voor het beeld van het landschap. Ruim 5000 boerderijen zijn voor 1960 gebouwd en hebben vaak een unieke historische en culturele waarde. Nu de sector onder druk staat, wordt het voortbestaan van de boerderijen bedreigd. Door op een creatieve manier om te gaan met deze historische panden doen boeren en burgers een poging dit culturele erfgoed te behouden.

 Foto 2 't Hof

Programmareeks

Omroep Zeeland wil in de vorm van een 13-delige programmareeks  laten zien hoe de historische hoeve voor de toekomst behouden kan blijven door de gebouwen voor andere gebruiksdoeleinden geschikt te maken. De televisieserie ’t Hof gemaakt’ laat zien hoe boeren met behoud van cultureel erfgoed een nieuwe toekomst voor zichzelf kunnen creëren door op een andere manier om te gaan met de mogelijkheden die de boerderij hen biedt.
Naast het tonen van succesvolle voorbeelden draagt de programmareeks bij aan de economische ontwikkeling van Zeeland, de instandhouding van cultureel en historisch erfgoed en een groeiend besef van de waarde van cultuurhistorisch bezit.

Idee

In elke aflevering van de 13-delige programmareeks staat één historische boerderij centraal die een nieuwe bestemming gekregen heeft. Getoond wordt hoe de huidige eigenaar zijn hoeve op de toekomst toegerust heeft en wat het geheim van zijn succes is. Daarnaast wordt duidelijk welke rol de boerderij in het verleden gespeeld heeft en welke tastbare sporen er nog te vinden zijn.

 Foto 3 't Hof
De historische boerderijen die aan bod komen liggen verspreid over de hele provincie en laten een breed spectrum aan nieuwe activiteiten zien, zoals trouwboerderij, zorgboerderij, Bed & Breakfast, galerie, landschapscamping, restaurant etc.

We zoeken binnen de reeks het contrast. Oud versus nieuw, boeren versus stedelingen. Om dit contrast vorm te geven en het programma voor een groot kijkerspubliek interessant te maken, verkennen twee stadse jongeren het platteland. Ze nemen op hun zoektocht naar historische boerderijen de kijker mee naar heden en verleden en terwijl ze meedraaien op de boerderij stellen deze jongeren de vragen die de kijker thuis ook heeft. De uitstraling van het programma is modern en eigentijds, mede door de vormgeving en montage.
Door tijdens de ontwikkeling van de programmaserie nauw samen te werken met de Boerderijenstichting Zeeland en gebruik te maken van hun netwerk, kennis en expertise is variëteit en inhoudelijke kwaliteit binnen de reeks gewaarborgd. Hierdoor kan de programmaserie bovendien rekenen op een brede belangstelling en is de reeks ook informatief en educatief breder inzetbaar dan uitzending op televisie alleen.

Uitzending

Elke aflevering kent een lengte van 5 minuten. De 13-delige programmareeks zal in het najaar van 2014 door Omroep Zeeland wekelijks worden uitgezonden. Naast uitzending op televisie zal op de website www.omroepzeeland.nl/thofgemaakt aanvullende informatie

over de programmareeks te vinden zijn. Tevens wordt de bezoeker hier uitgenodigd te reageren op het programma. Door verwijzingen naar andere websites die relevante informatie bieden over historische boerderijen in Zeeland kan de opgewekte interesse voor het onderwerp uitgediept worden. Ook in de radioprogrammering van Omroep Zeeland zal rond de uitzendingen aandacht geschonken worden aan hergebruik van de Zeeuwse historische hoeve. 

  Foto 4 't Hof                   

Productie

De 13-delige televisiereeks ‘t Hof gemaakt zal geproduceerd worden door De Zaak Kodde van de Zeeuwse film- en programmamaker Jacomien Kodde. Eerder werkte zij al voor programma’s van onder meer Omroep Zeeland en de VPRO. Haar documentaire ‘Zeeuwse ridders’ over ringrijden in Zeeland werd in 2010 bekroond met de Film by the Sea publieksprijs.

Reacties zijn gesloten