geen

Over de stichting

BSZ logo De Boerderijenstichting Zeeland (BSZ) is een vrijwilligersorganisatie die zich bezighoudt met de toekomst van de Zeeuwse boerderijen en instandhouding van de karakteristieke bebouwing. Naast behoud en instandhouding van waardevolle elementen en gebouwen is een goede inpassing gewenst bij uitbreiding of (vervangende) nieuwbouw op het erf. Zo blijven de Zeeuwse erven een waardevol en goed geïntegreerd onderdeel van ons Zeeuwse land.  Zie verder uitgebreid in onderstaande link:

Organisatiestructuur BSZ 2023

Kortom, de Boerderijenstichting Zeeland (BSZ) stelt zich het volgende ten doel:

  • Het behoud van de karakteristieke verschijningsvorm van de Zeeuwse boerderijen, hun erven en aanverwante gebouwen, mede in relatie tot het omliggende landschap.
  • Het zoeken naar de mogelijkheden de boerderijen als agrarische bedrijfsgebouwen te laten functioneren.
  • Het zoeken naar verantwoorde mogelijkheden van herbestemming van die bedrijfsgebouwen.
  • Het bevorderen van een goede streekeigen agrarische bouwstijl.

anbi logo      Voor meer informatie over de Boerderijenstichting Zeeland: ANBI Verantwoording.

Reacties zijn gesloten