geen

Contact Colofon Disclaimer Privacy Cookies

DE STICHTING

Handelsnaam:  Boerderijenstichting Zeeland (BSZ)
KvK nummer:  
 41114022

BTW nr.:           BSZ is niet BTW plichtig

CONTACT

p/a Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ)
Postbus 49
4330 AA Middelburg
E-mail:  boerderijenstichting@scez.nl

COLOFON

  • Teksten:                  ©Boerderijenstichting Zeeland / St. Agrarisch Erfgoed Nederland
  • Fotografie:               Diversen ©Boerderijenstichting Zeeland.
  • Ontwerp website:      Wim Lanphen
  • Webmaster:             Jaap van Wijck   jpvanwyck@zeelandnet.nl

DISCLAIMER 

De gegevens die deze website bevat zijn uitsluitend opgenomen ter algemene informatie en zijn ook slechts als zodanig bedoeld. Aan deze gegevens kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Boerderijenstichting Zeeland is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die kan ontstaan als gevolg van onduidelijkheid of onvolledigheid van de gegevens opgenomen in deze website. BSZ staat niet in voor de betrouwbaarheid van het verzenden van informatie aan haar via internet e-mail of via onze website. BSZ kan niet garanderen dat haar op voormelde wijze toegezonden informatie haar vertrouwelijk en ongeschonden bereikt.

PRIVACY

Deze website  wordt u aangeboden door Boerderijenstichting Zeeland.
 Boerderijenstichting Zeeland gaat uiterst zorgvuldig om met uw gegevens en houdt zich aan de voorschriften gesteld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Boerderijenstichting Zeeland gebruikt uw naam en e-mailadres alleen ten behoeve van het abonnement op de nieuwsbrief.

Boerderijenstichting Zeelandzal uw naam en e-mailadres in geen geval doorspelen aan een derde partij. De gegevens worden opgeslagen in een beveiligde database die niet door onbevoegden kan worden benaderd.

Via de link in de nieuwsbrief kunt u zich ten alle tijden uitschrijven waarmee uw naam en e-mailadres uit de database worden verwijderd.

COOKIES

Boerderijenstichting Zeeland maakt gebruik van cookies (kleine bestanden die op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen). Het gaat om twee soorten cookies. Van de website zelf om te onthouden op welke maand u de kalender heeft gezet en van de Google Analytics-dienst van het Amerikaanse bedrijf Google. Wij gebruiken deze dienst om bezoekersstatistieken bij te houden.

Mocht u geen prijs stellen op het gebruik van cookies dan kunt u in de instellingen van uw browser aangeven dat u geen cookies wil accepteren.

AANSPRAKELIJKHEID

Ondanks de constante zorg en aandacht die Boerderijenstichting Zeeland aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

Boerderijenstichting Zeeland kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Boerderijenstichting Zeeland sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Boerderijenstichting Zeeland is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website verkregen is.

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Indien u vragen mocht hebben over de privacy, cookies of aansprakelijkheid dan kunt u een email bericht sturen aan  boerderijenstichting@scez.nl

anbi logo

Ga voor informatie naar ANBI Verantwoording

 

Reacties zijn gesloten