geen

Jaarverslag 2019 Boerderijenstichting Zeeland

Graag bieden wij hierbij ons jaarverslag over 2019 aan.
Vanwege de bijzondere omstandigheden in 2020 kijken we bijna met verwondering terug naar 2019. Ondertussen hebben de maatregelen van de overheid en het virus ertoe geleid dat veel van de activiteiten die u van ons gewend bent, zijn uitgesteld.

Boerderijenregisseur Naast de reguliere activiteiten van de Boerderijenstichting
die u terugvindt in dit verslag, verheugt het ons te kunnen melden dat de
Provincie Zeeland ons in september 2019 subsidie heeft gegeven voor een pilot met een boerderijenregisseur. Aan die pilot zullen twee boerderijen uit Vrouwenpolder en Vogelwaarde deelnemen. De doelstelling van de pilot is om de eigenaren inzicht te verschaffen in de staat van hun boerderij en mogelijkheden voor onderhoud, zowel technisch als financieel. Verschillende opties voor instandhouding zullen schetsmatig worden uitgewerkt.
Bij het ter perse gaan van dit jaarverslag ziet het ernaar uit dat we deze dienstverlening tegen een kleine vergoeding voor meer boerderijen kunnen
aanbieden. Door de financiële tegemoetkoming van de Provincie is de dienstverlening uitgebreider dan de gratis adviezen die we tot nu toe gaven.
Sponsoren en subsidiegevers: hartelijk dank!
Dankzij onze sponsoren, vrijwilligers en subsidiegevers hebben we ook in 2019 weer onze doelen bereikt. Het is fijn om te zien dat er nog altijd
waardering bestaat voor ons werk. We hopen dat in deze zorgelijke tijden mooi onderhouden erfgoed op het platteland bijdraagt aan het plezier dat bezoekers aan Zeeland beleven nu veel mensen het vertier in eigen land zoeken.


Voorzitter BSZ, Johanna Boogerd-Quaak

Reacties zijn gesloten