geen

Uitreiking Zeeuwse Erftrofee 2018

Op zaterdag 1 september vond de uitreiking plaats van de Zeeuwse Erftrofee 2018 op de boerderij d’ Inlaeghe, Klein Brabant 39 in Waterlandkerkje door mevrouw Carla Schönknecht, gedeputeerde van de provincie Zeeland. Zij reikte het ereschildje behorend bij de trofee uit aan de heer en mevrouw Schipper-Koster. Daarna volgde een rondleiding over het prachtige erf van 2 ha, bestaande uit weiden, dijken en bossages.

De Zeeuwse Erftrofee is een initiatief van Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ), de Zuidelijke Land-en Tuinbouworganisatie (ZLTO) en de Boerderijenstichting Zeeland (BSZ).

De Erftrofee bestaat sinds 2000 en vanaf 2017 wordt deze jaarlijks uitgereikt (niet aan een boerderij of erf, maar) aan iemand die zich op een of andere manier zeer verdienstelijk heeft gemaakt voor ons onroerend cultureel erfgoed.

Het doel is om deze blijk van waardering zichtbaar te maken en ook om te laten zien hoe mooi de cultuurhistorie en de groene landschapselementen op een Zeeuws erf zijn.

In 2018 is Stichting Landschapsbeheer Zeeland de organisatie die de eigenaren van een erf in het zonnetje heeft gezet uit blijk van waardering voor hun inspanningen om hun erf mooi te maken en te houden. SLZ heeft gekeken naar cultureel erfgoed met nadruk op de landschapselementen en de biodiversiteit.

Reacties zijn gesloten