geen

Zeeuwse Erftrofee 2017 uitgereikt

Op zaterdag 18 november was het dan zover! De Zeeuwse Erftrofee 2017 werd uitgereikt! Een bijzonder gebeuren. Niet alleen omdat op dit de eerste keer was dat de prijs werd toegekend volgens de nieuwe formule, maar ook omdat de prijs terechtkwam bij twee mensen die deze dik verdienden, namelijk Peter en Amanda Hoogenboom, wonende op Hofstede Welland in Noordwelle. De Zeeuwse Erftrofee 2017 was een experiment. Of dit experiment ook geslaagd is? Dat zou je eigenlijk aan de winnaars moeten vragen, dus aan Peter en Amanda. Maar ik ga hierna toch even schetsen hoe ik zelf een en ander beleefd heb.

De middag begon met de ontvangst in het dorpshuis van Noordwelle. Dit voldeed perfect aan het gestelde doel. Een keurig dorpshuis, op niet al te grote afstand van de winnaars. Niet te groot en niet te klein, met een vriendelijke bediening en zelfs een goedwerkende microfoon en beamer. Top! De aangemelde aanwezigen waren er ook allemaal. Ze hadden ieder een stoel en daarmee was de beschikbare ruimte mooi gevuld. Ondergetekende had de eer om dagvoorzitter te mogen zijn. Wij hadden als BSZ een tafel met daarop een prachtig model van een opengewerkte boerderij (dank zijn onze vrijwilliger Patrick Snoeck) en enige documentatie. Overigens maakt ook de SLZ de blits met een fraaie banner. Zoiets willen wij als BSZ in de toekomst ook wel hebben.

Onze voorzitster mevrouw Johanna Boogerd had uiteraard een goed betoog. Ze legde de nadruk op onze doelstelling, namelijk het behoud van ons prachtige agrarisch erfgoed. Maar zij noemde ook de samenwerking met onze partners SLZ en ZLTO meerdere malen.

Zelf heb ik de samenwerking ook aangestipt en ook gedeputeerde Van der Maas, die de prijsuitreiking deed noemde en roemde onze samenwerking meerdere malen en sprak vol over de Erftrofee. Het deed ons allen bijzonder goed dat de gedeputeerde zich zo betrokken voelde bij de instandhouding van ons agrarisch erfgoed. Ook omdat hij vertelde dat de provincie zich hiervoor nog meer gaat inspannen.

Na zijn inleiding reikte Van der Maas de Erftrofee uit aan de winnaars, Peter en Amanda Hoogenboom. Zij kregen een sculptuur namens de BSZ, een gestileerde makelaar in messing op een stenen voet, ontworpen door Ronny Ivens.

Zij kregen ook namens de drie organisatie een bord met daarop o.a. de tekst  “winnaar Zeeuwse Erftrofee 2017”.

Voor de uitreiking van de trofee hield ons bestuurslid en medeoprichter van de BSZ Gerard Smallegange nog een interessante verhandeling over Hofstede Welland. Hij zette deze in historisch perspectief.

De heer David van Embden mocht een bon uitreiken met een waarde van € 1000,-, te besteden aan het erf. Deze € 1000,-  komt uit het legaat van € 10.000 euro dat zijn moeder speciaal voor dit doel aan de BSZ heeft nagelaten. Wij hebben dat potje het “Johanna van Embden-Butler Fonds”  genoemd. Van Embden vertelde ook hoe jammer zijn familie het vindt dat de voorouderlijke boerderij in de Schorerpolder inmiddels helemaal verdwenen is.

Peter en Amanda Hoogenboom hielden zelf ook een presentatie (met een beamer) over hun activiteiten. Ze lieten zien hoe het er vroeger uitzag (een vervallen boel) en hoe het er nu uit ziet. Daaruit blijkt dat ze de terechte winnaars zijn van de Erftrofee. Maar zij toonden zich ook buitengewoon contente winnaars!

Na afloop gingen we naar de boerderij om het met eigen ogen te zien. We bezochten daar hun vernieuwde wagenhuis waarin zij vier buitengewoon aardige appartementen hebben weten te realiseren. Dat hebben zij gedaan met respect voor het oude. Het dak is gerenoveerd maar de houten kapconstructie is gebleven en ook de stenen buitenkant is weer in zijn oude glorie hersteld. (Zie foto.)

In de grote schuur was er daarna gelegenheid om na te kaarten bij een drankje en een hapje. Met behulp van een terraskachel werden de elementen getemperd en werd er nog lang en gezellig nagekaart zoals dat hoort na een dergelijke dag.

Kortom, wij vonden als BSZ de uitreiking van de Erftrofee volgens de nieuwe opzet zeker geslaagd. De publiciteit waar we op hoopten hebben we ruimschoots gekregen. De schrijvende pers en ook Omroep Zeeland heeft veel aandacht geschonken aan het gebeuren en aan ons agrarisch erfgoed. Zelfs Omroep Schouwen Duiveland had een interview met ons bestuurslid Jolanda Polderdijk.

Bij de evaluatie bleek dat we enkele kleine foutjes gemaakt hebben in de voorbereiding. Gelukkig konden die plooien grotendeel gladgestreken worden.

Als je in aanmerking neemt dat wij als BSZ met slechts enkele mensen (en uiteraard Peter en Amanda) de trofee in vrij korte tijd hebben voorbereid en georganiseerd, en dan het resultaat ziet, dan kunnen wij niet anders dan tevreden zijn. Temeer daar ook de kosten wel meevielen.

Wij kijken al met verwachting uit naar volgend jaar als de SLZ aan de beurt is om haar versie van de Erftrofee toe te kennen!

Karel Martinet
Bestuurslid BSZ

Reacties zijn gesloten