geen

Krachten bundelen

Op 21 juni 2017 organiseerde SCEZ in samenwerking met diverse Zeeuwse Erfgoedorganisaties een Contactdag Erfgoed en Ruimte.

Jolanda Polderdijk, bestuurslid voor Walcheren en verantwoordelijk voor communicatie doet verslag.

Op 3 juni 2016 werd door Provinciale Staten van Zeeland de kadernota Provinciaal Cultuurbeleid 2017-2020 vastgesteld. In deze nota valt op blz. 10 te lezen:

“Vrijwilligers cultureel erfgoed. In de sector cultureel erfgoed zijn veel vrijwilligers actief. Zij dragen bij aan het behouden en beleven van cultureel erfgoed. Wij vinden het van belang dat de bestaande kennis bij de vrijwilligers wordt behouden en wordt overgedragen. Inmiddels is er van de zijde van vertegenwoordigers van de Boerderijenstichting Zeeland, Vereniging van Zeeuwse Musea, Platform Maritiem Erfgoed Zeeland, provinciale commissie Bond Heemschut, Meldpunt Erfgoed Zeeland en SCEZ een eerste aanzet verschenen om op Zeeuwse schaal te komen tot een nieuwe, netwerkachtige krachtenbundeling. Dit moet leiden tot samenhang, verbinding en integraliteit binnen en tussen de platforms, vrijwilligersorganisaties en met de SCEZ. Dit kan onder meer vorm krijgen door werkzaamheden en activiteiten te clusteren, een centraal aanspreekpunt te creëren en te voorzien in een toegankelijk ‘erfgoed huis voor Zeeland’. Vastgesteld is dat op vier onderdelen verbetering bereikt moeten worden voor alle vrijwilligers, ongeacht voor welke organisatie zij werken. Dit betreft: onderling contact en informatie-uitwisseling, scholing en deskundigheidsbevordering, communicatie en kennisbehoud en kennisopbouw. Wij willen voornoemde inzet mede (financieel) mogelijk maken en de organisaties de ruimte geven om hieraan verdere invulling te geven. Hiermee geven we tevens uitvoering aan het aangenomen amendement nr. 13 in Provinciale Staten van 11 maart 2016 over de ondersteuning van vrijwilligers”

Al geruime tijd is onze voorzitter Johanna Boogerd zeer actief in het proces om met de verschillende vrijwilligersorganisaties, werkzaam op het gebied van cultureel erfgoed, tot een bottum-up invulling te komen. Op de contactdag was zij spreker vanuit de vrijwilligersorganisaties en platforms. Zij gaf een presentatie van de ideeën zoals die tot nu toe ontwikkeld zijn. Een uitgebreid verslag van deze voorstellen en genomen besluiten komt binnen kort beschikbaar en wordt o.a. op de website van de SCEZ geplaatst. Zodra de link beschikbaar is kunt u het ook hier vinden.

De middag was geheel geweid aan inhoudelijke thema’s rond herbestemming met een 3 tal uitstekende rondleidingen om resultaten te aanschouwen. Het was zeer leerzaam om op deze manier kennis te nemen van kansen, obstakels en mogelijke oplossingen. Ook de verslagen van de middag komen beschikbaar voor breed publiek. De Boerderijenstichting Zeeland hoopt dat door deze aanpak een grote meerwaarde bereikt wordt voor publiek en gebruikers. Voorwaarde is wel dat we kunnen rekenen op de nodige support van uit de Provincie.

Reacties zijn gesloten